Dodaj ogłoszenie o pracy

W celu dodania ogłoszenia należy:

 1. Zarejestrować się.
 2. Zalogować się.
 3. Przejść do DODAWAREK w prawej kolumnie. (DODAWARKI są widoczne tylko dla zalogowanych użytkowników).
 4. Kliknąć "dodaj zdjęcie".
 5. Wypełnić formularz. Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.
 6. Ogłoszenie zostanie dodane po akceptacji moderatora.

 

 

REGULAMIN


 1. Redakcja zastrzega sobie prawo do edycji tekstów dotyczących poprawek ortograficznych i gramatycznych oraz zmiany treści wpisów.
 2. Redakcja zastrzega sobie prawo do podejmowania decyzji odnośnie publikacji ogłoszeń, odmowy publikacji i czasu publikacji.
 3. Redakcja dokłada wszelkich starań, aby publikacja ogłoszeń następowała w możliwie szybkim czasie od dokonania wpisu. Jednocześnie redakcja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieterminową publikację ogłoszenia.
 4. Termin publikacji ogłoszenia w portalu wynosi 1 (jeden) miesiąc kalendarzowy. Po upływie tego czasu, ogłoszenie jest usuwane. Jeśli ogłoszeniodawcy zależy na wcześniejszym usunięciu ogłoszenia, należy się w tej sprawie skontaktować telefonicznie bądź e-mailowo z Redakcją.
 5. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych.
 6. Publikowane są jedynie ogłoszenia o pracy w branży fryzjerskiej.
 7. Każde ogłoszenie o pracy wymaga podania nazwy firmy oraz danych osoby zgłaszającej ogłoszenie.
 8. Nie przyjmujemy ogłoszeń, które wymagają od kandydatów przesłania pieniędzy lub zaadresowanych kopert ze znaczkiem w celu uzyskania dalszych informacji na temat posady.
 9. Zgodnie z obowiązującym prawem (Prawo pracy z 2004r) nielegalne jest publikowanie (lub przyczynianie się do publikowania) ogłoszeń wskazujących zamiar dyskryminowania kandydatów na pracowników pod kątem rasy, koloru skóry, narodowości lub pochodzenia etniczno-narodowego. W ofertach pracy jest też sprzeczne z prawem wskazywanie zamiaru dyskryminowania kandydatów na pracowników na podstawie ich płci, wieku lub stanu cywilnego (Rozdz. II, Art. 11 §2 oraz Art.11 §3).
 10. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenie Prawa Pracy oraz innych przepisów prawa polskiego w związku z treścią opublikowanego ogłoszenia oraz związanym z ogłoszeniem procesem rekrutacyjnym lub zatrudnieniem.
 11. Dokonanie wpisu przez osobę zgłaszającą dane ogłoszenie jest równoznaczne z oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.
 12. Redakcja i wydawca portalu nie występują w roli pośredników pracy, nie gromadzą ani nie przechowują danych kandydatów do pracy, a także w żaden sposób nie uczestniczą w procesie rekrutacji.
 13. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.