Regulamin

 

REGULAMIN WITRYNY

Za każdym razem, gdy odwiedzasz nasze strony, wyrażasz zgodę na zobowiązania wynikające z Warunków użytkowania witryny www.damskie-fryzury.pl i www.wloo.pl, zwanej dalej Witrynami.

 

Wydawca dokłada wszelkich starań, aby treści Witryn były zgodne z aktualnym stanem wiedzy, dokładne i poprawne. Mogą się jednak zdarzyć usterki, pomyłki, nieścisłości lub błędy, za które przepraszamy. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania zawartych w witrynie informacji, w szczególności za jakiekolwiek decyzje życiowe czy finansowe.

 

Cała zawartość Witryn - w tym grafika, obrazy, dźwięki, a także wybór i układ treści - jest chroniona przez prawo w Polsce i za granicą. Wszelkie prawa do reprodukcji, powielania i upowszechniania materiałów dostępnych w witrynie należą do Wydawcy lub Autorów. Wszystkie loga, znaki handlowe, slogany, opisy produktów, umieszczone na stronach witryny należą do prawowitych właścicieli i podlegają przewidzianej prawem ochronie.

 

Zarejestrowanie w Witrynach oznacza zgodę na przetwarzanie i przechowywanie podanych danych w celach związanych z funkcjonowaniem konta użytkownika witryny. Zarejestrowanie w Witrynach oznacza zgodę na otrzymywanie informacji administracyjnych i marketingowych wysyłanych przez portal damskie-fryzury.pl i www.wloo.pl lub jego Redakcję.

 

Zarejestrowani w Witrynach użytkownicy mogą dodawać własne treści, które będą opublikowane po akceptacji moderatora. Redakcja zastrzega sobie prawo do edycji tekstów dotyczących poprawek ortograficznych i gramatycznych oraz zmiany treści wpisów i artykułów. Redakcja zastrzega sobie prawo do podejmowania decyzji odnośnie publikacji artykułów, zdjęć i wpisów, odmowy publikacji i czasu publikacji. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych.

 

Dokonanie wpisu przez osobę zgłaszającą dany salon, zdjęcia artykuł lub ogłoszenie jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu przez daną osobę lub reprezentowaną przez nią firmę praw autorskich i materialnych do przesłanych materiałów. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenie praw autorskich lub materialnych do przesłanych materiałów.

 

Dokonanie wpisu przez osobę zgłaszającą dany salon, zdjęcia, artykuł lub ogłoszenie jest równoznaczne z oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie podanych danych w celach związanych z prowadzeniem Witryny, publikacją materiałów i ich przechowywaniem.

 

Dane rejestracyjne i inne niejawne dane osobowe Wydawca chroni ze szczególną starannością. Wydawca dokłada ze swej strony wszelkich wysiłków, by zapewnić Użytkownikom prawo do ochrony prywatności i bezpieczeństwo niejawnych danych osobowych. Ponieważ w Internecie nie można zagwarantować pełnego bezpieczeństwa każdej transmisji, Wydawca wyraźnie oświadcza, że nie gwarantuje bezpieczeństwa danych przesyłanych z witryny i do witryny.

 

W kwestiach dotyczących publikacji ogłoszeń o pracy Redakcja zastrzega sobie prawo do edycji tekstów dotyczących poprawek ortograficznych i gramatycznych oraz zmiany treści wpisów oraz  zastrzega sobie prawo do podejmowania decyzji odnośnie publikacji ogłoszeń, odmowy publikacji i czasu publikacji. Redakcja dokłada wszelkich starań, aby publikacja ogłoszeń następowała w możliwie szybkim czasie od dokonania wpisu. Jednocześnie redakcja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieterminową publikację ogłoszenia. Termin publikacji ogłoszenia w portalu wynosi 1 (jeden) miesiąc kalendarzowy. Po upływie tego czasu, ogłoszenie jest usuwane. Jeśli ogłoszeniodawcy zależy na wcześniejszym usunięciu ogłoszenia, należy się w tej sprawie skontaktować telefonicznie bądź e-mailowo z Redakcją. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych.

 

Publikowane są jedynie ogłoszenia o pracy w branżach związanych z tematyką portalu (fryzjerstwo, kosmetyka). Każde ogłoszenie o pracy wymaga podania nazwy firmy oraz danych osoby zgłaszającej ogłoszenie. Nie przyjmujemy ogłoszeń, które wymagają od kandydatów przesłania pieniędzy lub zaadresowanych kopert ze znaczkiem w celu uzyskania dalszych informacji na temat posady. Zgodnie z obowiązującym prawem (Prawo pracy z 2004r) nielegalne jest publikowanie (lub przyczynianie się do publikowania) ogłoszeń wskazujących zamiar dyskryminowania kandydatów na pracowników pod kątem rasy, koloru skóry, narodowości lub pochodzenia etniczno-narodowego. W ofertach pracy jest też sprzeczne z prawem wskazywanie zamiaru dyskryminowania kandydatów na pracowników na podstawie ich płci, wieku lub stanu cywilnego (Rozdz. II, Art. 11 §2 oraz Art.11 §3). Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenie Prawa Pracy oraz innych przepisów prawa polskiego w związku z  opublikowaną treścią ogłoszenia o pracy oraz związanym z ogłoszeniem procesem rekrutacyjnym lub zatrudnieniem.

 

Redakcja i wydawca portalu nie występują w roli pośredników pracy, nie gromadzą ani nie przechowują danych kandydatów do pracy, a także w żaden sposób nie uczestniczą w procesie rekrutacji.

 

Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.